युभेन्ट्स फर्किए पिर्लो

युभेन्ट्सका महान खेलाडी आन्द्रे पिर्लो पूर्वक्लब फर्किका छन् । खेलाडीका रुपमा ४ वर्ष युभेन्ट्समा बिताएका पिर्लो प्रशिक्षकका रुपमा युभेन्ट्स फर्किएका

Read more